Sveaskog: "Det krävs samarbetsvilja från turistföretagen"

DEBATT. Sveaskog välkomnar alla företagare och organisationer som vill öka värdet på våra skogar. Men för att vi ska utveckla naturturismen måste det finnas en vilja att samarbeta och hitta gemensamma vägar framåt, skriver Viveka Beckeman och Ola Söderdahl från Sveaskog.

Dagens skogsbruk sker inte av en slump utan är en högteknologisk verksamhet med lång planeringshorisont. Vi vill därför uppmana de fyra turismentreprenörer som i sitt debattinlägg den 20 december hävdar att ”det är svårt att bedriva naturturism när man inte vet om den oskyddade skogen som man besöker är nedhuggen nästa vecka” att kontakta markägarna.

Skogsbrukets långa planeringshorisont gör att vi relativt exakt kan säga när i tiden vi kommer att utföra olika skötselåtgärder, som avverkningar. Vi kan därför gemensamt hitta platser och lösningar som gynnar oss båda.

Saknas dialog med skogsägarna

Problemet som vi ser det är att vi oftast inte får kännedom om naturturismföretagare förrän det är dags för avverkning. Många av dessa företag bygger upp sin verksamhet på våra marker utan vår kännedom eller dialog med oss. Detta är förvånande då det borde ligga i turismentreprenörernas intresse att försäkra sig om resursen, som de grundar sin verksamhet på, antingen genom markförvärv eller avtal.

För att utveckla naturturismen måste den bli mer professionell och bidra till att skapa de skogar och områden som enskilda turismföretagare vill ha genom kommersiella avtal.

Det är även svårt att se att det skulle finnas en brist på skogar lämpliga för att bedriva naturturism i. Enbart Sveaskog har avsatt 450 000 hektar som naturvårdsskogar. Tillsammans med andra skogsbolags frivilliga avsättningar, nationalparker, naturreservat och andra formellt skyddade områden så motsvarar tillgången på skog undantagen från kommersiellt skogsbruk nära tio procent av den produktiva skogsmarksarealen i Sverige.

Samtidigt ser vi att det också finns en stor potential för turism- och upplevelseföretagande även i den brukade skogen.

Skev bild av Sverige som en vildmark

Slutligen, Sverige är till väldigt liten del opåverkad vildmark som debattörerna försöker marknadsföra landet som. Skogsbruket är en del av vår historia och en del av vår framtid i den gröna omställningen till en bioekonomi. Det ska vi vara stolta över. Även naturturism bör kunna spela en viktig roll i den framtida bioekonomin och målet bör vara att främja båda näringarna istället för att ställa dem mot varandra.

Hör av er till oss

Sveaskog efterlyser därför fler seriösa naturturismentreprenörer som vill skriva avtal med oss. Tillsammans kan vi utveckla naturturismen, mångbrukande i våra skogar och Sverige. Istället för att skriva ännu en debattartikel, hör av er till oss direkt. Sveaskog äger mark över hela landet, så vi är säkra på att vi kan hitta platser som vi gemensamt kan utveckla för att gynna utvecklingen av naturturism.

Forrige artikel "Sverige ska vara ledande i arbetet med Agenda 2030" Næste artikel Malin Holm: Ifous är en odemokratisk hybrid Malin Holm: Ifous är en odemokratisk hybrid
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.