Debatt

"Den svenska högern underminerar det globala samarbetet"

DEBATT. I en tid då vi ser allt fler globala utmaningar krävs mer samarbete. Sverigedemokraterna och den samlade högern verkar dock inte lära av historian då de vill åsidosatta grundläggande konventioner inom multilaterala ramverk, skriver Evin Incir (S).

"FN:s 75-årsdag markerar över sju decennier av globalt samarbete för fred, frihet och jämlikhet."
"FN:s 75-årsdag markerar över sju decennier av globalt samarbete för fred, frihet och jämlikhet."Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Evin Incir (S)
EU-parlamentariker


De Förenta Nationernas (FN) 75-årsdag i dag markerar över sju decennier av globalt samarbete för fred, frihet och jämlikhet.

FN bildades som en konsekvens av en brinnande värld som ännu inte hade lärt sig av sin historia. Folkmord, diktatur, förtryck, extrem fattigdom och olika kriser skulle nu äntligen bekämpas och förebyggas genom mer samarbete mellan länderna och med solidariteten som ledstjärna. Uppdraget har varit både utmanande och svårt, men mycket viktigt.

Behovet av mer global solidaritet har kanske inte varit så här stort sedan FN bildades. Vi vet också att det som händer i andra delar av världen påverkar oss här hemma.

En polariserad värld

SD vill avskaffa biståndet, M vill avskaffa utvecklingsstödet och KD vill lägga svenska skattebetalares pengar på att bygga fängelser i andra länder. Det är både en fel och farlig väg att gå.

Evin Incir (S) , EU-parlamentariker

Det regelbaserade multilaterala samarbetet har tjänat oss väl under åren i form av stabilitet och global fred, men mycket finns kvar att göra.

Andelen som lever i extrem fattigdom har minskat från 36 till 10 procent från år 1990 till 2015, jämställdheten har ökat. Samtidigt ser vi dock en polariserad värld där demokratin i olika länder är på tillbakagång, ojämlikheten har ökat och klimat- och hälsoutmaningarna är mer akuta än någonsin.

Evin Incir (S).
Evin Incir (S). Foto: Viktor Wrange

Enligt FN:s flyktingorgan (UNCHR) befinner sig över 70 miljoner människor på flykt på grund av olika orsaker, vilket är dubbelt så mycket som för 20 år sedan.

Kräver global respons

Som en respons på dagens utmaningar antog FN år 2015 Agenda 2030, i ledning av bland annat den före detta socialdemokratiske utrikesministern och dåvarande vice generalsekretaren för FN, Jan Eliasson.

Möjligheterna att uppfylla de 17 målen i agendan senast 2030 såg till en början ljusa ut. Årets utbrott av den globala coronapandemin har dock satt stopp for den positiva utvecklingen. Pandemin har visat hur viktigt det är med mer globalt samarbete. Globala utmaningar kräver nämligen global respons. Inget land är en ö inför hälsokriser som covid-19. 

Multilateralism handlar inte heller bara om att möta gemensamma hot, det handlar om att ta tillvara  gemensamma möjligheter. Vi har nu möjlighet att bygga en värld bättre än tidigare, med sikte på inkluderande och hållbara ekonomier som kommer hela folket till del, inte bara de rikaste.

Skamligt och oansvarigt

Både EU och USA har nyckelroller i upprätthållandet av de grundläggande fri- och rättigheterna, bekämpningen av globala utmaningar och respekten for de multilaterala samarbetena.

Det är därför både skamligt och oansvarigt när USA, som världens ledande aktör, för en aktiv kamp mot multilaterala samarbeten. Det senaste exemplet är då president Donald Trump valde att lämna Världshälsoorganisationen (WHO). Detta mitt i en global hälsokris.

Hoppet är dock det sista som lämnar människan. Förhoppningen är att demokraten Joe Biden blir vald till president 3 november och kan därmed kan återställa ordningen.

Som svensk är jag stolt över den ledarroll som Sverige har axlat, framför allt som medlem i FN:s säkerhetsråd. År 2022 väntar även ordförandeskapet i organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Om Donald Trump dock skulle kamma hem presidentvalet, måste EU, med Sverige i spetsen, växla upp arbetet ännu mer och fylla det vakuum som USA lämnar efter sig.

SD, M och KD väljer en farlig väg

Samtidigt som de globala utmaningarna blivit allt större, vill den svenska högern underminera de multilaterala samarbetena genom att åsidosatta globala åtaganden och folkrättsliga principer.

Sverigedemokraterna vill avskaffa biståndet, Moderaterna vill avskaffa utvecklingsstödet och Kristdemokraterna vill lägga svenska skattebetalares pengar på att bygga fängelser i andra länder. Det är både fel och en farlig väg att gå.

Det är endast genom mer samarbete vi förebygger och bekämpar dagens problem och roten till den situation som har försatt miljontals människor på flykt. Jämlikhet, frihet och demokrati kan inte vara få förunnade. Det tjänar verkligen ingen på.

Nämnda personer

Evin Incir

Europarlamentariker (S), Chefsförhandlare för EU-direktivet om att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
juristexamen (Uppsala uni., 2013)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00