Debatt: Ny modell kan ge fler bostäder i mindre kommuner

DEBATT. I Simrishamn har man identifierat tre avgörande faktorer för ökat bostadsbyggande i mindre kommuner. Om fler använder sig av "Simrishamnsmodellen" kommer vi snart att ha ett bostadsläge i balans, skriver Per-Olof Järvegren, vd Simrishamnsbostäder.

Av: Per-Olof Järvegren
VD Simrishamnsbostäder  

Det finns ett stort behov av nya bostäder i majoriteten av landets kommuner, inte minst i centralorterna. I Boverkets senaste undersökning svarar 243 av landet 290 kommuner att det råder bostadsbrist i kommunen.

Att bygga nya bostäder innebär ofta stora investeringar. Många av de medelstora och mindre kommunerna har inte ekonomi att själv kunna stå för finansiering av byggandet av nya bostäder.

Inget intresse för små kommuner

Idag finns det inte något synbart intresse från staten och regionerna att satsa på de mindre eller medelstora kommunerna för att bidra till ett ökat bostadsbyggande och skapande av nödvändig infrastruktur som krävs för att möjliggöra byggandet av nya bostäder.

Staten och regionerna satsar alla resurser på de stora, och ofta mycket kostsamma, infrastruktursatsningarna som i första hand är koncentrerade till storstadsregionerna och en handfull större kommuner.      

Förutsättningar för en ökad befolkningsutveckling

Att bygga nya bostäder och bostadsområden i de mindre och medelstora kommunerna är en viktig del i arbetet med att locka till sig nya kommuninvånare, och på det sättet skapa förutsättningar för en ökad befolkningsutveckling.

Eftersom varken staten eller regionerna tycks vara intresserade av att satsa på de mindre och medelstora kommunerna är frågan om det är möjligt att på annat sätt hitta finansiering för byggandet av nya bostäder och bostadsområden?

Simrishamnsmodellen

Simrishamns kommun som ligger i sydöstra Skåne har idag knappt 20 000 invånare. Trots det har kommunen under de senaste fem år lyckats med att få till en rad nya bostadsprojekt som är unika för en kommun av vår storlek. Vår kommun tillhör också den gruppen av kommuner som bedömer att man kommer att ha ett bostadsläge som är i balans inom några år.

För att få till ett ökat byggande i Simrishamns kommun och klara finansiering av detta så skapade vi ”Simrishamnsmodellen”.  Modellen innebär att vi har identifierat tre avgörande faktorer som måste till för att en mindre kommun ska kunna hitta finansiering för byggandet av nya bostäder

Tre faktorer

  1. Den första, och helt avgörande faktorn, är att hitta investerare som är intresserade av att satsa i mindre orter och kommuner. För att lyckas med detta måste man kunna visa att det i kommunen finns en utvecklingspotential och att den samlad politiska ledningen står bakom och önskar arbeta för en sådan långsiktig utveckling genom att bland annat satsa på nya, attraktiva bostäder
  2. Det andra handlar om att kunna skapa ett tydligt och projektanpassat partnerskap mellan det kommunala bostadsbolaget och bolaget som har för avsikt att investera i byggandet av nya bostäder
  3. Det tredje handlar om – och som också haft en stor betydelse för framgången i Simrishamn – att det finns antagna detaljplaner som kan anpassas så att det blir möjligt att genomföra olika byggprojekt och hustyper som ryms inom en realistisk och balanserad kalkyl och hyra.

Våga satsa utanför storstadsregionerna

Min förhoppning är att andra kommuner nu kan dra nytta och lära av ”Simrishamnsmodellen” och med hjälp av den öka möjligheten att hitta externa investerare som är villiga att bidra till byggande av nya bostäder, också utanför storstadsregionerna.

Jag hoppas också att ansvariga politiker på nationell och regional nivå nu inser vikten av att finna lösningar när det gäller finansiering av nybyggnation i mindre och medelstora kommuner, och att våga prioritera satsningar också utanför storstadsregionerna. 

Att kunna bygga attraktiva bostäder i en kommun är en viktig faktor för att på sikt lyckas med att bryta en negativ befolkningstillväxt. Inte minst i de mindre kommunerna där varken staten eller regionerna just nu tycks vara särskilt intresserade av att bidra till skapandet av nya bostäder. 

Forrige artikel Slutreplik: Larsson måste se vinsterna på kort sikt Slutreplik: Larsson måste se vinsterna på kort sikt Næste artikel Arla svarar Littorin: Vi kan inte blunda för utvecklingen Arla svarar Littorin: Vi kan inte blunda för utvecklingen
Gammal S-topp värvar tidigare M-topp

Gammal S-topp värvar tidigare M-topp

KARRIÄR. Affärsmannen och tidigare socialdemokratiska näringsministern Björn Rosengren värvar Olof Lavesson (M), tidigare riksdagsledamot och ordförande i kulturutskottet, till sin PR-byrå Priority Group.