Debatt

Därför måste politikerna göra det lättare att ladda elbilen hemma

Klimatmålen är inom räckhåll men nu är det bråttom att gå fram med fler åtgärder som påskyndar elektrifieringen. Det skriver Antti Vainio, Nordic Policy Manager ChargePoint.

Elbilsrevolutionen kommer vara starkt bidragande till att lösa inte bara den enorma utmaning som klimatfrågan utgör utan även bidra till ett mer robust elnät och de ekonomiska och säkerhetspolitiska fördelar som detta medför, skriver debattören.
Elbilsrevolutionen kommer vara starkt bidragande till att lösa inte bara den enorma utmaning som klimatfrågan utgör utan även bidra till ett mer robust elnät och de ekonomiska och säkerhetspolitiska fördelar som detta medför, skriver debattören. Foto: Richard Vogel/AP/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I regeringens budget kommer betydande satsningar på laddinfrastruktur genomföras för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn. Samtidigt har borttagandet av klimatbonusen väckt en del kritik.

Elbilsrevolutionens fördelar

När det gäller elektrifiering och laddinfrastruktur har bidragen till offentliga laddstationer framställts som den enskilt viktigaste frågan. Om vi tittar på hur elbilsförare faktiskt laddar ser vi att de offentliga laddstationerna har en viktig roll framför allt som komplement till var de flesta laddningstillfällena sker. Omkring 80-90 procent av laddningstillfällena sker hemma eller på arbetsplatsen. Därför är det god politik att göra laddning hemma eller på jobbet tillgänglig för fler.

Att ta bort skatteplikten från gratis arbetsplatsladdning är en viktig åtgärd till låg kostnad. Vi förväntar oss att de nya reglerna även förenklar rapporteringen av hur mycket man laddar på jobbet, vilket kommer att uppmuntra fler företag att installera laddare och erbjuda de anställda ytterligare en laddningsmöjlighet.

Liknande policyer bör införas för att underlätta laddning i anslutning till bostaden. Elbilar blir allt vanligare bland människor som tar sina arbetsbilar hem på natten och som använder sin egen el för att ladda dem. Reglerna för skatt på ersättningar för denna kostnad bör också förbättras för att underlätta övergången till fossilfria transporter. Utöver att omställningen påskyndas med en sådan reform finns det även en stor samhällsekonomisk vinst i att laddning så långt det är möjligt sker nattetid. Elbilsrevolutionen kommer vara starkt bidragande till att lösa inte bara den enorma utmaning som klimatfrågan utgör utan även bidra till ett mer robust elnät och de ekonomiska och säkerhetspolitiska fördelar som detta medför.

Lär av Norge

Vi kan även dra lärdomar från Norge, som tillhör de verkliga föregångsländerna på området laddinfrastruktur. Där har man infört en ”rätt att ladda”-regel som garanterar invånare i flerbostadshus möjligheten att installera laddare.

Att ta bort skatteplikten från gratis arbetsplatsladdning är en viktig åtgärd till låg kostnad.

Bidragen för laddning har inte riktats mot inköp av laddare utan i stället för att möjliggöra det markarbete och förberedelser som behövs innan en laddare kan installeras. Detta är ett klokt tillvägagångssätt eftersom det offentliga är mer lämpat att skapa goda förutsättningar för utbyggnad av laddinfrastruktur. Privata intressen är bättre lämpade att säkerställa att laddinfrastrukturen blir effektiv, skalbar och framtidssäkrad så en tydligare rolluppdelning enligt norsk modell vore fördelaktigt även för Sverige.

Öka konkurrenskraften

Regeringen har fått kritik för borttagandet av klimatbonusen, som motiverades med att elbilar redan når prisparitet när man tittar på den totala ägandekostnaden. Det är korrekt i många fall, men när man tittar på lätta lastbilar är inköpspriset fortfarande ofta ett hinder. Därför skulle ett återinförande av mer specifika bidrag för sådana fordon vara en bra idé samt att låta förare med B-körkort köra tyngre fordon, precis som Norge och Danmark har gjort. Detta skulle kompensera för den extra batterivikten och öka konkurrenskraften för ellastbilar.

Det är positivt att den svenska regeringen står bakom Sveriges högt satta klimatmål. Från laddbranschens sida står vi redo att bidra med flera inspel och insikter om hur elektrifieringen av fordonsflottan kan påskyndas.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget