Dalakommunerna: Vi står upp för varandra och utjämningssystemet

DEBATT. Det är inte välgörenhet att kommunerna betalar till varandra utifrån befolkningsstruktur och behov – det är rättvisa. Vi förväntar oss att regeringen agerar fort så att förslaget kan verkställas, skriver samtliga av Dalarnas KSO:n. 

En stor del av ansvaret för välfärden i Sverige vilar på Sveriges kommuner. Kommunerna är olika stora och har olika grundförutsättningar.

Vissa har många äldre som behöver äldreomsorg, andra har fler unga som behöver förskola. Vissa har hög inflyttning, andra har utflyttning. Vissa har invånare med stora inkomster och andra har invånare med mindre inkomster.

Det är inte välgörenhet

Om vi ska kunna erbjuda bra välfärd till alla invånare i Sverige behöver kommunerna ha rättvisa möjligheter. Därför är en fungerande kostnadsutjämning mellan kommunerna ett måste. Kommuner med många barn i skolan behöver lägga mer resurser på skolan. Det är varken välgörenhet eller ”straffskatt” att kommunerna betalar till varandra utifrån befolkningsstruktur och behov. Det är rättvisa.

Dalarna är positiva

Vi behöver ett system som kompenserar för sådant som kommunerna inte själva kan påverka, som geografi och demografi. I Dalarna finns i dag sju kommuner som betalar till systemet och åtta kommuner som får pengar. Det beror på kommunernas olika struktur och behov.

Nyligen presenterade Håkan Sörman sin utredning av kostnadsutjämningen, och föreslår ett antal förändringar. Vi i Dalarnas kommuner ställer oss i huvudsak positiva till dessa förändringar.

Kontinuerliga uppföljningar

I förslaget förstärks den profil som kostnadsutjämningen har i dag, nämligen att ekonomiska resurser överförs från kommuner med stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning, till kommuner med svagare socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning. Det är i grunden rätt.

I förslaget finns också uppdateringar av gamla siffror och mer korrekta beräkningsmetoder. Det är nödvändigt att systemet uppdateras, och vi vill se kontinuerliga uppföljningar av systemet och ännu mer omfördelande förslag framöver.

Utvecklingen av kostnadsutjämningen måste genomföras om hela Sverige ska kunna växa och stärkas. Det behövs en kostnadsutjämning som bygger på hur verkligheten ser ut. Vi förväntar oss att regeringen agerar så fort som möjligt så att förslaget också kan verkställas.

Över partigränserna

Det finns i Dalarna kommuner som vinner på det nya förslaget, och det finns kommuner som förlorar på det. Men vi står alla bakom systemet, och bakom förslagen till förändringar.

Över partigränser och över kommungränser står vi upp för varandra och för principen att alla Sveriges invånare ska få likvärdiga möjligheter till god välfärd, oavsett var du bor.

Lars Isacsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande Avesta kommun
Jan Bohman (S)
Kommunstyrelsens ordförande Borlänge kommun
Joakim Storck (C)
Kommunstyrelsens ordförande Falu kommun
Fredrik Jarl (C)
Kommunstyrelsens ordförande Gagnef kommun
Kristina Lundgren (C)
Kommunstyrelsens ordförande Hedemora kommun
Ulrika Liljeberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande Leksands kommun
Leif Pettersson (S)
Kommunstyrelsens ordförande Ludvika kommun
Hans Unander (S)
Kommunstyrelsens ordförande Malung-Sälens kommun
Anna Hed (C)
Kommunstyrelsens ordförande Mora kommun
Mikael Thalin (C)
Kommunstyrelsens ordförande Orsa kommun 
Annette Riesbeck (C)
Kommunstyrelsens ordförande Rättviks kommun
Fredrik Rönning (S)
Kommunstyrelsens ordförande Smedjebackens kommun
Mats Nilsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande Säters kommun
Stina Munters (C)
Kommunstyrelsens ordförande Vansbro kommun
Kjell Tenn (C)
Kommunstyrelsens ordförande Älvdalens kommun

Beslutskedja: Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

3/11
2016
1/10
2018
17/5
2019
24/5
2019
11/6
2019
1/7
2019
2/7
2019
9/7
2019
21/8
2019
29/8
2019
24/9
2019
28/10
2019
15/11
2019
20/11
2019
14/1
2020
16/6
2020
25/6
2020
30/6
2020
15/10
2020

Forrige artikel EU-kommissionen uppmanar Sverige till krafttag mot penningtvätt EU-kommissionen uppmanar Sverige till krafttag mot penningtvätt Næste artikel Sparbankernas riksförbund: Hållbarhet för oss är mer än hållbart sparande Sparbankernas riksförbund: Hållbarhet för oss är mer än hållbart sparande