Debatt

"Dags att göra det osynliga avfallet synligt"

DEBATT. Avfallsmängderna i Sverige ökar, enligt den senaste statistiken. Det är nu dags att sätta fokus på det avfall som ingen pratar om – det osynliga avfallet, skriver Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige.
Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige. Foto: Avfall Sverige
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Weine Wiqvist
vd, Avfall Sverige

I Sverige uppstår 17 ton avfall per invånare – varje år. De knappa 500 kilo hushållsavfall per person och år som vi brukar prata om är alltså en bara en liten rännil jämfört med de totala mängder som vår produktion och konsumtion lämnar efter sig. Ändå saknas tydliga krav på tillverkarna att åtgärda det här enorma resursslöseriet. Det är dags att sätta fokus på det avfall som ingen pratar om – det osynliga avfallet. Och det är dags för tydliga styrmedel som gynnar en mer cirkulär produktion och konsumtion.

Avfallsmängderna ökar

Avfallsmängderna i Sverige ökar, det visar Avfall Sveriges senaste statistik för år 2017. En förklaring kan vara att vi i högkonjunkturer konsumerar mera. Konsumtionens påverkan på miljön blir allt tydligare. Men att avfallsmängderna ökar är inte hållbart. Även om vi i Sverige är bra på att ta hand om och återvinna avfallet är detta inte vägen mot en framtida cirkulär ekonomi. Det avgörande steget är att minska avfallsmängderna och återanvända mer.

Det är lätt att avkräva lösningar på avfallsproblemen från dem som hanterar samhällets avfall. Förvisso förbättras avfallshanteringen ständigt, men avfall uppstår inte på grund av avfallshanteringen. Det största ansvaret för att minska avfallet ligger på dem som tillverkar och designar produkter och förpackningar. I avfallsledet – när produkter redan har blivit avfall – är det för sent.

Osynligt måste bli synligt

Det största ansvaret för att minska avfallet ligger på dem som tillverkar och designar produkter och förpackningar.

Att avfallet från tillverkningen inte syns gör det svårt för konsumenten att förstå vilken miljöpåverkan produkten faktiskt har. Därför måste det osynliga avfallet göras synligt och kunskapen om det måste öka så att avfallsmängderna på sikt kan minska. Det behöver bli lättare för konsumenterna att ta ansvar för sina inköp.

Hur många vet till exempel att en enda mobiltelefon genererar 86 kilo avfall under tillverkningen? Eller att ett par bomullsbyxor genererar 24 kilo avfall. Det är alltså inte det som syns som väger tyngst när det kommer till avfall. Det mesta av det avfall som skapas i samband med tillverkning av kläder, elektronik och andra varor är osynligt för konsumenterna.

Prio ett undvika avfall

Sveriges kommuner har ett stort ansvar för att sköta avfallshanteringen på ett långsiktigt hållbart sätt och att utveckla lösningar för detta i samarbete med producenter och andra intressenter. Men mer kraft måste läggas på att förebygga avfall. Avfall Sveriges medlemmar arbetar för förebyggande av avfall bland annat genom att underlätta för medborgarna att laga, låna och återvända. Vår främsta prioritet är att undvika att avfall uppstår. Och det görs först och främst genom hållbarare produktion och konsumtion. Kommunerna kan påverka till exempel genom sina upphandlingar och kräva produkter som är hållbara ur flera perspektiv.

Stort ansvar på producenterna

Producenterna måste se till att produkter utformas så att de får en längre livslängd, blir enklare att reparera, lättare att återvinna och att de är giftfria den dag de ska återvinnas. Då minskar behovet av nyproduktion och därmed mängden avfall som uppstår vid tillverkning. Producenter och handel har ett stort ansvar för att detta ska kunna bli verklighet, det har även de som beslutar om styrmedel för produktion och konsumtion.

Alla vi som producerar, reglerar eller arbetar med avfall har ett tungt ansvar. Vi måste samarbeta för att göra det osynliga synligt och få fler att förstå hur viktigt det är att skynda på arbetet med att minska mängden avfall. Det första steget för en mer cirkulär ekonomi är rätt styrmedel som gynnar en mer cirkulär produktion och uppmuntrar till återanvändning.

Rätt styrmedel krävs

Vårt mål är att alla beslutsfattare som har möjlighet att påverka inom det här området ska ha hållbarhetsfrågorna på sin agenda. Det första steget för en mer cirkulär ekonomi är rätt styrmedel som gynnar en mer cirkulär produktion och uppmuntrar till återanvändning.

Det är inte alltid det som syns som väger mest. Det är dags för fler att göra mer mot osynligt avfall. För det är där miljöinsatsen väger tyngst.

Nämnda personer

Weine Wiqvist

Tidigare vd Avfall Sverige

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget