Centern: "Sverige är ingen rysk buffertstat"

DEBATT. Ryssland är det största hotet i vår region, skriver Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström från Centerpartiet. Den militära alliansfriheten ger oss en falsk trygghet och bilaterala samarbeten är inte konfliktavhållande på samma sätt som ett NATO-medlemskap skulle vara, menar debattörerna.

Kerstin Lundgren (C), utrikespolitisk talesperson

Daniel Bäckström (C), försvarspolitisk talesperson

Nyligen presenterade den särskilde utredaren Krister Bringéus sin utredning ”Säkerhet i en ny tid”. Läs den. Den ger en god genomgång av Sveriges säkerhetspolitiska läge och våra olika samarbeten och medlemskap. Mot bakgrund av utredningen, NATO:s förändrade roll och det säkerhetspolitiska läget, ser Centerpartiet fortsatt att Sverige startar en process om att söka medlemskap i NATO.

Sverige ingen buffertstat 

Ryssland är hotet i vår region. De är aggressiva, oförutsägbara och beredda att använda militära medel för att nå sina politiska mål. Ryssland har även varit tydliga och vill se att de omges av ett antal buffertstater. De vill inte se Ukraina eller Georgien som NATO-medlemmar. De vill inte heller att Sverige eller Finland går med.

Det är idag bara Ryssland, som i vårt omland, vill se Sverige som militärt alliansfritt. Vi kan notera, av utredningen, att buffertstater är destabiliserande. Sverige ska inte vara en rysk buffertstat.

NATO har en defensiv och konfliktavhållande profil, likt det svenska försvaret. Vi försvarar, och angriper inte. Vi avhåller genom försvarets samlade förmågor, precis som medlemmarna i NATO. De vill också agera solidariskt och tillsammans ha förmågor som är avhållande för en angripare. Men till skillnad från Sverige, talar NATO inte bara om solidaritet, de är beredda att garantera den och göra den trovärdig genom att säkerställa gemensam försvarsplanering. Det ger tydlighet och transparens om vad som gäller om någon medlem blir angripen.

Inga försvarsgarantier

Sveriges bilaterala samarbeten byggs ut med NATO-medlemmarna Polen, Danmark, Storbritannien och USA. Det är bra och förbättrar vårt läge. Dessutom har vi ett särskilt samarbete med vårt grannland Finland. Men i ingen del förekommer några försvarsgarantier. USA är tydlig med att de enda garantier som ges, om olyckan är framme, är till NATO-medlemmar. Även om bilaterala samarbeten är av värde så är de inte konfliktavhållande på den nivå som ett NATO-medlemskap skulle vara.

Det hävdas att svensk säkerhetspolitik skulle göra ett tvärt kast om Sverige övergav den militära alliansfriheten. Men redan år 1992 enades en bred majoritet i riksdagen om att ändra den gamla svenska säkerhetspolitiska doktrinen. Sverige är inte längre neutrala, även om vi fortfarande inte är med i någon militär allians. Om än politisk allians sedan 1995.

Falsk trygghet

Östersjöregionen är en säkerhetspolitisk helhet, där Sveriges vägval kan försvaga eller förstärka den samlade konfliktavhållande förmågan. Centerpartiet vill förstärka förmågan. Vi ser att den militära alliansfriheten ger oss falsk trygghet i en ny tid och är mer inrikespolitisk än säkerhetspolitiskt motiverad. Det är dags för Sverige att inte bara tala utan garantera solidaritet och tydlighet mot våra nordiska och baltiska grannar, även mot Ryssland.

Vi vill trovärdigt medverka till att förhindra konflikter i Östersjöregionen som medlem i NATO. Det är tid att starta processen, gärna tillsammans med Finland som redan har en option om NATO-medlemskap.

 

Forrige artikel "Kilometerskatten en kvarnsten för företag i norr" Næste artikel "Våra kulturinstitutioner lyder inga hemliga politiska order"
Överblick: Rymdstenar upphittade och reseavrådan förlängs

Överblick: Rymdstenar upphittade och reseavrådan förlängs

ÖVERBLICK. Reseavrådan utanför EU förlängs. Svensk-brittiska Astra Zenecas covid-19-vaccin kan vara ineffektivt för personer över 65 år. Rymdstenar upphittade och regeringens företagsstöd underkänns av branschorganisation. Läs Altingets överblick.