Debatt

C: Rensa upp i regelträsket för klimatets skull

Det behövs en ny grön giv där näringslivets färdplaner för fossilfrihet matchas med politisk handlingskraft. Centerpartiet vill se ett mål där tiden för tillståndsprocesserna ska halveras, skriver Rickard Nordin (C).

”Klimatförändringarna väntar inte på en regering som ängsligt duckar för svåra frågor.”
”Klimatförändringarna väntar inte på en regering som ängsligt duckar för svåra frågor.”Foto: Henrik Montgomery/TT
Rickard Nordin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Hela karusellen kring Cementas tillståndsansökan om att kunna fortsätta cementtillverkningen sätter fingret på de byråkratiska problem vi byggt upp i Sverige som riskerar att omkullkasta den miljö som lagstiftningen är satt att skydda. Den enda delen av hela processen som gick snabbt var Högsta domstolens avslag på prövningsansökan.

Huruvida ansökan är tillräckligt välgjord eller inte är visserligen viktigt för det enskilda fallet, men att det tagit 4,5 år att komma fram till att den inte är tillräcklig är under all kritik. Med en tillståndsprocess som gått på halva tiden, hade det funnits gott om tid för kompletteringar och justeringar utan att Sverige skulle riskera att stå utan 75 procent av sin cementproduktion.

Det är tydligt att detta inte kan fortgå. Cementa är inte ensamt om att drabbas av detta. Svenska företag befinner sig allt oftare i en situation där kraven som måste uppfyllas i en ansökan om miljöfarlig verksamhet är så höga, att de efter flera års prövning och otaliga kompletteringsrundor ändå inte är bedömningsbara. Ändå rör det sig om företag med resurser att göra omfattande ansökningar för mångmiljonbelopp. Det vi inte hör om är alla de mindre företag som inte ens vågar tänka tanken på att utvidga verksamheten av rädsla för att hamna i nya tillståndsprocesser. Osäkerheten kring utfall gör att investeringar uteblir.

Halvera tillståndsprocesserna

Hur kunde vi hamna här? Den offentliga byråkratin kräver så mycket tid och resurser att den gröna omställning som näringslivet nu är inne i bromsas. Senaste IPCC-rapporten visar tydligt att det är dags att släppa handbromsen, vi har inte tid att dra saker i långbänk längre. Vare sig för klimatet eller för svenska jobb och företags skull.

Här agerar myndigheter kontrollorgan snarare än serviceinstans.

Vi i Centerpartiet vill se ett mål för halverade tillståndsprocesser. För att nå dit krävs ett stort antal åtgärder. De utredningar kring miljötillstånd som vi pressade fram inom ramen för januariavtalet är en start. Det behövs dock mycket mer. De statliga myndigheterna behöver bli betydligt mer serviceinriktade. Inställningen behöver bli mer likt andra länder, där företag och myndigheter arbetar tillsammans för att kraven för att få tillstånd ska nås. Här agerar myndigheter kontrollorgan snarare än serviceinstans.

Det blir också orimligt när olika statliga myndigheter överklagar varandras beslut och där inte staten talar med en röst i rättsprocesserna. Skiljaktiga meningar inom det offentliga behöver klaras ut innan domstolen ska säga sitt.

Rensa upp i regelträsket

Det är också dags att regeringen börjar våga sätta ned foten kring de svåra målkonflikter vi står inför. När nya elledningar ska dras eller ny järnväg ska anläggas kommer det att påverka landskapet. Ska byggandet i trä öka, kan inte skogen stå obrukad. Ska förnybar el produceras kommer horisontlinjen att förändras. Klimatförändringarna väntar inte på en regering som ängsligt duckar för svåra frågor. Ledarskap i klimatfrågan är att ta ansvar, visa på konsekvenserna och fördelarna med omställningen och samtidigt hjälpa de som drabbas.

Det behövs en ny grön giv. Där näringslivets färdplaner för fossilfrihet matchas med politisk handlingskraft för att stötta och driva på omställningen. Rätt hanterat är det en fördel för Sverige att ställa om. Förbättrad luft i städerna, fler jobb runt om i hela landet och förbättrat säkerhetsläge är bara några av uppsidorna. Tillsammans med näringslivet kan vi realisera dem om de byråkratiska bojorna lossas. Det är dags att en gång för alla rensa upp i regelträsket, för klimatets skull.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00