Betänkande: Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020–2025

Kulturutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om villkor och riktlinjer för den verksamhet som bedrivs av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB under kommande tillståndsperiod fr.o.m. den 1 januari 2020 t.o.m. den 31 december 2025.

Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen. Enligt utskottet är det angeläget att regeringen tillsätter en utredning som ser över möjligheterna för en ordning för förhandsprövning där regeringen inte utgör den sista instansen. Tillkännagivandet baserar sig på fem motioner. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden.

I betänkandet finns 24 reservationer (M, SD, C, V, KD och L).

Behandlade förslag

Proposition 2018/19:136 Ett modernt public

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från riksdagens hemsida.

Login