Betänkande: Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Finansutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från riksdagens hemsida.

Login