Betänkande: Granskning av utländska direktinvesteringar

Utrikesutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår med stöd av sin initiativrätt i 9 kap. 16 § första stycket riksdagsordningen att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder för att möjliggöra granskning av utländska direktinvesteringar.

I betänkandet finns två särskilda yttranden (SD, C).

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Utskottets överväganden

Åtgärder för att möjliggöra granskning av utländska direktinvesteringar

Särskilda yttranden

1.Åtgärder för att möjliggöra granskning av utländska direktinvesteringar (SD)

2.Åtgärder för att möjliggöra granskning av utländska direktinvesteringar (C)

Bilaga

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från riksdagens hemsida.

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00