"Attacker mot ambulanser och poliser måste stoppas"

DEBATT. Det krävs hårdare straff för att signalera allvaret i när någon ger sig på en funktion som finns till för att ytterst rädda liv, skriver Roger Haddad (L) med anledningen av angreppen mot ambulans, brandkår och polis.

Av: Roger Haddad
rättspolitisk talesperson för Liberalerna, ledamot i justitieutskottet 

Det absolut viktigaste för att förhindra att viktiga samhällsfunktioner som ambulans, brandkår och polis inte återkommande attackeras är att samhället aldrig får lämna områden som övergår i ett parallellsamhälle där svensk lag inte gäller – ett område där utanförskap råder och där man aldrig ser en ungdomspolis i skolan eller en polisbil som åker förbi för att titta till området, utan endast kommer vid utryckningar vid väldigt allvarliga händelser.

Utanförskap, segregation och kriminalitet har länge präglat ett antal förorter i de större städerna. Men det finns kända områden i andra kommuner långt innan polisen kom med sina rapporter 2014 och 2015 och som fick fler att börja diskutera saken.

Skärpta straff preventiv åtgärd

Liberalerna anser, efter det oacceptabla som hänt, att staten nationellt kan se över hur vi preventivt ska skärpa straffskalan om man ger sig på en samhällsviktig funktion. Det gäller inte minst ambulansen och dess personal som till skillnad från polisen saknar utrustning och vapen. 

Liberalerna anser att straffet ska skärpas för att signalera allvaret i att man oprovocerat ger sig på en funktion som finns till för att ytterst rädda liv. Det gäller även brandkårens viktiga insatser, men också polisen. I de berörda områdena ska man kunna räkna med att i kris eller om det inträffar en mindre brand eller ett bråk mellan gäng – så ska dessa funktioner rycka ut.

Vuxna måste återta vuxenansvar

De vuxna i dessa områden måste återta sitt ansvar som vuxna och föräldrar för sina barn och unga.

När det gäller polisen har de också varit utsatta, bland annat för handgranater. Liberalerna har därför föreslagit att riksdagen ska besluta att handgranater ska klassas som vapen och att straffen skärps. Även smugglingslagen ska skärpas för att försvåra att handgranater förs in i landet.

Kamerautrusta ambulanser

Liberalerna vill också att ambulanserna ska kunna ha kameror för att lättare identifiera de som angriper bilarna. Därmed ökar möjligheten att lagföra personer som begår dessa brott.

Det är frustrerande i dag att många kriminella aldrig blir åtalade och dömda. Lokalt måste kommuner, tillsammans med polisen, ha en aktiv dialog med åtgärder lokalt för att förhindra framväxten av utanförskapsområden där kriminella tar över.

Vi vet att polisen i dag har många uppgifter. Vi kräver därför att regeringen återupptar alliansens utredning om att renodla polisens arbetsuppgifter så att reformen från 2015 på allvar leder till att fler poliser kan komma ut närmare medborgarna, det är en central del i reformen.

Med tanke på situationen har vi även föreslagit att beredskapspolisen återinsätts så att polisen kan ägna sig åt att prioritera dels tyngre ärenden dels det brottsförebyggande, lokala arbetet.

Forrige artikel I väntan på en tydlig livsmedelsstrategi I väntan på en tydlig livsmedelsstrategi Næste artikel Ambulansförbundet: Ambulansförbundet: "Bättre skydd och hårdare straff"
Regionråd (SD):

Regionråd (SD): "Offrat människoliv för att rädda ekonomin"

DEBATT. De äldre ska inte användas som brickor i ett ekonomiskt experiment av regeringen. Testning av nyinflyttade på boenden borde ha införts tidigare och personal borde ha använt korrekt skyddsutrustning, skriver regionråd Håkan Lösnitz (SD).