"Att låta barn forma sina egna idéer är att behandla dem lika"

REPLIK. Religiösa skolor hindrar att idéer bryts och att ärvda föreställningar ifrågasätts. Fler religiösa friskolor skulle skapa ett samhälle med större enfald, skriver Niels Paarup-Petersen i en replik till Aisha Lundgren Aslla.

Av Niels Paarup-Petersen 

Riksdagskandidat och gruppledare för Centerpartiet i Malmö

Aisha Lundgren Aslla anser inte att den svenska skolan främjar allas lika värde. Att det finns mycket kvar att göra innan alla behandlas jämlikt i svenska skolan är det ingen tvekan om, och mer måste göras för att få alla barn att känna sig trygga.

Men det är inte allas rättigheter Aisha Lundgren Aslla argumenterar för. Det är särskilda rättigheter för religiösa personer.

Vissa mer lika än andra 

Orsaken är att religion ifrågasätts, kritiseras och förlöjligas. Men den jämlikhet som Aisha Lundgren Aslla efterfrågar är en jämlikhet där vissa är mer lika än andra. En jämlikhet där religiösa idéer står över den kritiska blick som skolan ska lära barn att både ge och ta emot.

Ingenstans i de dokument och normer som styr den svenska skolan framkommer det att religion ska förbjudas eller att lärare och elever gör fel om de väljer att tro på en gud eller något annat högre väsen eller mening med livet.

Jag delar fullt Aisha Lundgren Asllas uppfattning att det ska finnas plats för människors olikheter, preferenser och livsval. Det är just därför den sekulära skolan är så viktig. Att ha en skola som inte bygger på en specifik ideologi eller religion gör att svaret på ett barns frågor om livet inte begränsas till en möjlighet utan tusentals. Den sekulära skolan bygger på all världens kunskap och idéer. Hur skulle en skola där barnet bara ges ett svar på livets stora frågor kunna vara mer öppen för olikheter?

Demokratins essens 

Låt mig vara väldigt tydlig: Att religiösa personer trakasseras i den svenska skolan är helt oacceptabelt och varje rektor har att se till att det inte sker. Vartenda barn ska kunna känna sig tryggt i skolan, det gäller självklart oavsett religiös åskådning.

Men att det skämtas med religiösa idéer är inte odemokratiskt, det är i själva verket demokratins essens. Att få sin ideologi kritiserad och kanske ibland utsatt för åtlöje är en del av grunden för det demokratiska samhällets fria utväxling av idéer. Det kan göra ont. Men det är av godo. Och det gäller oavsett om ideologin är av religiös eller politisk-filosofisk karaktär.

Och ja, i mina ögon är den sekulära världsbilden bättre än den religiösa - inte minst i relation till skolan. Just för att kritik accepteras och inkluderas i själva fundamentet. För att utvecklingen av kunskap är det sekulära samhällets grund medan det religiösa samhällets grund oftast bygger på att det finns en sanning som redan har definierats. En sanning som i grunden inte får ifrågasättas. Och tyvärr en sanning som oftast står i strid med demokratins grunder.

Sekulära skolan förutsättning för mångfald

Det sekulära samhället och den sekulära skolan är förutsättningar för den mångfald Aisha Lundgren Asllas efterfrågar. Det ligger i den sekulära världens natur att det finns en mångfald av idéer, en mångfald av uttryck och en mångfald av, ja, religioner. Den sekulära normen hindrar inte religionens existens. Motsatsen är däremot vanlig runt om i världen.

Fler religiösa skolor, som Aisha Lundgren Aslla vill ha, skulle inte skapa ett samhälle med större mångfald. Religiösa skolor hindrar att idéer bryts och att ärvda föreställningar ifrågasätts. Det skulle istället skapa ett samhälle med större enfald. I en religiös skola begränsas ett barns möjlighet att hitta sina egna svar - för svaret har redan bestämts av föräldrarna.

Låt oss bejaka den sekulära skolan där alla barn kan vara fria att söka efter och hitta sina egna svar. Det är så den äkta jämlikheten ser ut.

Forrige artikel Forskare: Forskare: "Vi måste lära oss att leva med narkotikan" Næste artikel Krantz: Styrningen av högskolan måste reformeras Krantz: Styrningen av högskolan måste reformeras
 • Rapportera

  För det fria valet · Att kunna göra ett fritt val utan indoktrinering

  Så fel du har, Niels!

  De sekulära värderingarna kommer ingen undan. Hur det är att leva utan tro får alla del av i vårt samhälle, oavsett form av skola.
  Erfarenheten hur det är att leva som troende är det få som växer upp med. I en religiöst driven skola är möjligheten större (naturligtvis ska skollagen följas).
  Därför är det bara barn som vuxit upp i en religiös miljö som har erfarenhet om båda alternativen, och därmed kan göra ett val utan indoktrinering från bara den ena parten.

Rysk media skildrar Sverige mest negativt

Rysk media skildrar Sverige mest negativt

UTRIKES. Rysk media skildrar de nordiska länderna olika. Ryska nyhetsorganisationen Sputnik skildrar Sverige – i jämförelse med grannländerna Finland, Danmark och Norge – betydligt mer negativt.