Annonsera i beslutsfattarnas forum

Sveriges opinionsbildare och beslutsfattare börjar sin dag med Altinget.

Vi har en attraktiv målgrupp som utöver politiker och statliga tjänstemän utgörs av public affairs-konsulter, icke-statliga organisationer, journalister samt övriga profiler med ett intresse för svensk och europeisk politik. Vi kallar dem beslutsfattare och opinionsbildare

Kort om Altingets läsare
  • 89 % har universitetsutbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå
  • 40 % innehar chefsbefattningar
  • En tredjedel har rekryteringsansvar
  • 4 av 5 besöker Altinget i arbetsrelaterat syfte
Altingets annonsprodukter
  • Bannerannonser
  • Platsannonser
  • Profilannonser
  • Sponsrat innehåll

Tack vare våra sakpolitiska portaler kan annonsen riktas efter era behov. Altinget används som annonseringskanal av bland annat myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och företag. 

Se specifikationer här

Är exponering på Altinget relevant för er?

Ta chansen att synas på en oberoende och vass digital plattform.
Läs mer i vår annonsinfo 2020 eller kontakta:

 

 

Carl Eyton
Medierådgivare
Telefon: 076 336 8221
E-post: annonser@altinget.se

Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!