Annonsera i beslutsfattarnas forum

Sveriges opinionsbildare och beslutsfattare börjar sin dag med Altinget.

Vi har en attraktiv målgrupp som utöver politiker och statliga tjänstemän utgörs av public affairs-konsulter, icke-statliga organisationer, journalister samt övriga profiler med ett intresse för svensk och europeisk politik. Vi kallar dem beslutsfattare och opinionsbildare

Kort om Altingets läsare
  • 89 % har universitetsutbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå
  • 40 % innehar chefsbefattningar
  • En tredjedel har rekryteringsansvar
  • 4 av 5 besöker Altinget i arbetsrelaterat syfte
Altingets annonsprodukter
  • Bannerannonser
  • Platsannonser
  • Profilannonser
  • Sponsrat innehåll

Tack vare våra sakpolitiska portaler kan annonsen riktas efter era behov. Altinget används som annonseringskanal av bland annat myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och företag. 

Se specifikationer här

Är exponering på Altinget relevant för er?

Ta chansen att synas på en oberoende och vass digital plattform.
Läs mer i vår annonsinfo 2020 eller kontakta:

 

 

Carl Eyton
Medierådgivare
Telefon: 076 336 8221
E-post: annonser@altinget.se

SSU: Fel att beskatta sexarbete

SSU: Fel att beskatta sexarbete

SLUTREPLIK. Det finns inget annat yrke där forskning visar på att en majoritet utsätts för sexuellt våld i tjänst. Därför vill SSU inte låta sexarbete beskattas, som Cuf och Luf vill. Det skriver Philip Botström och Josefine Helleday, SSU.