Ali Esbati (V): Gör upp med kontrollregimen

DEBATT. Det råder en illavarslande obalans i kontrollen mellan å ena sidan de arbetslösa och å andra sidan de företag som får bidrag och subventioner för att anställa, skriver Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Ali Esbati.

Av: Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)

Denna obalans visas tydligt och klart i Tidningen Dagens Arbetes angelägna granskning den 23 januari. Sanktionerna mot dem som söker arbete har till och med delvis blivit ännu hårdare under den S-ledda regeringen. Systemet med de tidsödande aktivitetsrapporterna har byggts ut. Högeralliansens problembeskrivning – att det är de arbetslösa individerna som är alltför kräsna eller lata för att få jobb och därför ska kontrolleras och bestraffas till aktivitet – får därmed fortfarande styra mångas vardag.

Ideologiskt motiverad nedmontering

Den svenska modellen med aktiv arbetsmarknadspolitik bygger på att individen ansvarar för att söka arbete, men också på att samhället ställer upp med stöd; både ekonomiskt genom arbetslöshetsförsäkringen och på annat sätt genom möjlighet till fortbildning eller motsvarande.

Under regeringen Reinfeldt genomfördes en ideologiskt motiverad nedmontering av arbetslöshetsförsäkringen och av Arbetsförmedlingens stöd till arbetssökande, samtidigt med en utbyggnad av kontroll- och sanktionsapparaten riktad mot arbetslösa. Parallellt med detta byggdes stödsystemen till externa aktörer ut, ofta med en mycket löslig kontroll och uppföljning.

Resultatet har varit tydligt och känt. Arbetslösheten sjönk inte, men det gjorde de arbetslösas inkomster, liksom förtroendet för Arbetsförmedlingen.

Ovärdig jakt på arbetslösa

Efter valet 2014 och med budgetsamarbetet mellan regeringen och Vänsterpartiet har arbetslöshetsförsäkringen börjat lappas ihop igen, vilket är glädjande. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har också uttryckt förståelse för problemet med att Arbetsförmedlingens uppdrag blivit så starkt kontrollerande och bestraffande.

Men när det gäller den obalanserade kontrollen har det hänt för lite i verkligheten. Den som har aktivitetsstöd och som missar ett möte, lämnar in sin aktivitetsrapport för sent eller inte söker ett anvisat arbete riskerar att få en varning och bli utan ersättning. Den ovärdiga jakten och administrativa bestraffningarna av arbetslösa, som alliansregeringen införde fortsätter. Arbetslösa tvingas leva med den extra stressen som det innebär att vara både arbetslös och jagad. Nu har det även kommit JO-kritik mot Arbetsförmedlingens agerande av det skälet.

Samtidigt fortsätter alltså kontrollen av de företag som får pengar från staten för att ta emot arbetskraft att vara svag. Detta har inte minst påpekats av flera fackliga organisationer.

Förtroendeskapande kontrollsystem

Vänsterpartiet vill ha en balans värd namnet, där det nuvarande kontrollsystemet med aktivitetsrapporterna ersätts med ett ändamålsenligt och förtroendeskapande och där vi har betydligt bättre kontroller för att komma tillrätta med fusk och bedrägerier bland stödmottagande företag. Fackliga organisationers utlåtande ska alltid inhämtas och väga tungt vid placeringar. Där finns kunskap och koll som ofta saknas hos Arbetsförmedlingen.

På så sätt kan våra system både bli mer effektiva och mer anpassande till den svenska modellens viktiga idé om att göra sin plikt och kräva sin rätt. Det är hög tid för en S-ledd regering att göra upp med ett regelverk som fortfarande bygger på alliansens föreställningar om hur kraven ska se ut och vart de ska riktas.

Forrige artikel Arkelsten: Oklarheter i kampanj till Säkerhetsrådet Arkelsten: Oklarheter i kampanj till Säkerhetsrådet Næste artikel "Ni förringar de små kraftverkens betydelse"
 • Rapportera

  Maria Mörk

  NPM

  Jag håller fullständigt med Ali. Borgarna införde New public management i arbetsförmedlingens regi, kontroll och straff och noll handlingsutrymme för den arbetslöse. Sen avreglerade man marknaden totalt för kapitalismen, de som vinner på att utnyttja gruppen utan handlingsutrymmet. Man gjorde arbetslöshet till en lönsam marknad, där någon som vanligt skulle kunna göra sej en vinst på en svagares bekostnad. Man kan ju undra vilken människosyn moderaterna har. Och det är märkligt att inte sossarna gjort nånting åt detta. Har de kanske också samma syn som moderaterna, att de mer sårbara i ett samhälle ska gå under i nåt slags Darwinistisk svartsyn? Vore sossarna det parti de utgör sej för att vara, borde de ta tag i saken. Nu- inte sen

 • Rapportera

  Eva Jacobsson · Arkivarie

  En stat i staten?

  Tack Ali för dina kloka synpunkter. Det JO-beslut som kommit avser en person som följt allt regler och ändå 3 gånger fått besked om en preliminär straffåtgärd. Inte heller är detta något enstaka misstag utan vi talar här om systematiska fel. I realiteten innebär detta - att de långtidsarbetslösa ställs utanför det rättssystem som skall omfatta alla medborgare. Det är verkligen skandalöst. Nu är det därför nödvändigt att socialdemokraterna infriar vallöftet om en genomgripande reformering av Arbetsförmedlingen - men också att man diskuterar om inte en juridisk granskning och hänsynstagande till eventuella synpunkter skall vara ett absolut krav innan beslut om mer omfattande lagändringar (som t ex arbetslinjen och införandet av aktivitetsrapporter) tas.

 • Rapportera

  Kalle Larsson

  Utmärkt

  Utmärkt att Vänsterpartiet är så tydligt i den här frågan (också). Tack för det!

 • Rapportera

  Helena Duroj

  Bra!

  Bra skrivet, bra jobbat! Högerns disciplinering av arbetarklassen är ett utslag av kkassförakt

 • Rapportera

  Helena Molin

  Håller med

  Befinner mig just nu i en sådan sits. Plus att det vinstdrivande företaget som håller i utbildningen gör märkliga saker.
  Så jag håller bara med, det som pågår nu skadar hela samhället och urholkar människors förtroende för det de har rätt att få hjälp med. Bara högern vinner på det.

 • Rapportera

  Helene Gustavsson

  Utmärkt!

  Bra skrivet!

 • Rapportera

  Margareta Lundblad

  Du har så rätt, Ali!

  Detaljkontrollen av de arbetslösa skär sig bjärt mot låt-gå-attityden mot företagen i "arbetslöshetsbranchen". Att ständigt behöva bevisa sin flit och idoghet i jobbsökandet tar tid och är moraliskt nedbrytande. Energin skulle varit bättre använd om den faktiskt inriktades på att söka jobb, inte att bevisa att man gör det. När allt kommer omkring är det just den arbetslöse som har störst intresse av att få jobb, inte företagen som ju faktiskt tjänar på arbetslösheten.

 • Rapportera

  Neil Ormerod

  Kloka synpunkter

  Moralismens pekpinnar har alltför länge riktats mot arbetarklassen. Låt arbetsförmedlingen förmedlar jobb istället! Mycket bra artikel!