Debatt: "Akut läge på Venhälsan kräver egen budget"

DEBATT. Antalet sexuellt överförbara infektioner skenar bland transpersoner och män som har sex med män – samtidigt tvingas Venhälsan på Södersjukshuset att dra ner på sina öppettider. Politikerna måste nu ta sitt ansvar och höja verksamhetens anslag, skriver sju företrädare för Positihiva gruppen, Noaks ark, RFSL, RFSU och Hiv-Sverige.

Thomas Winbergordförande Posithiva Gruppen
Lena Nilsson Schönnesson, ordförande Riksförbundet Noaks Ark
Birgitta Rydberg, ordförande Noaks Ark Stockholm
Magnus Kolsjö, vice förbundsordförande RFSL
Peter Sidlund Ponkala, ordförande RFSL Stockholm
Christina Franzén, ordförande Hiv-Sverige
Balder Sarmentero, ordförande RFSU Stockholm

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet sexuellt överförbara infektioner (STI:er) i Stockholms län bland män och transpersoner som har sex med män. Enligt statistik från Infektion/Venhälsan på Södersjukhuset har det skett en femdubbling av antalet gonorré- och klamydiafall samt en över hundraprocentig ökning av syfilis från år 2007 till i dag. Samtidigt går personalen på Venhälsan på knäna och man har tvingats dra ned drastiskt på drop in-tiderna för testning.

Venhälsan bör åter få eget budgetansvar och anslagen bör höjas för att möta efterfrågan på testning och minska det skenande antalet STI:er.

Venhälsan har viktiga kunskaper

Venhälsan på Södersjukhuset har funnits sedan 1982 och var från början en mottagning för homo- och bisexuella män. I dag är Venhälsan, utöver att vara en STI-mottagning för män och transpersoner som har sex med män, även en hivmottagning för alla oavsett könsidentitet eller sexuell läggning.

Venhälsans kunskap och erfarenhet gör att man effektivt fångar upp STI:er bland transpersoner och män som har sex med män. Det är exempelvis när det gäller hur man testar; enligt Venhälsans egen statistik är det upp till 65 procent av gonorréfallen, och 64 procent av klamydiafallen, som missas om prover inte tas i svalg och ändtarm utöver urinprov.

Akut verksamhet ställs mot smittskyddd

Södersjukhusets budget för 2016–2019 är fastställd i ett avtal med landstinget. Venhälsan hade fram till och med år 2015 ett eget vårdavtal med landstinget men från och med 2016 gäller istället det så kallade omställningsavtalet. Det innebär att man delar budget med den akuta slutenvården på Södersjukhuset och det är i dag sjukhuset självt som fördelar pengarna mellan verksamheterna. Akutsjukvården prioriteras, men att ställa åtgärder för att minska STI:er, det vill säga smittskydd mot akut verksamhet, är inte rimligt.

Dags för politiskt ansvar

Enligt paragraf 8 i Smittskyddslagen ansvarar varje landsting för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom landstingsområdet. Man gör det dock alltför lätt för sig från politiskt håll om man hävdar att detta är en fråga för Södersjukhuset. Frågan är långt större än så och här krävs att politiskt ansvar tas.

För att få människor att testa sig för såväl hiv som andra STI:er krävs att testning är lättillgänglig. Från april i år har Venhälsan minskat sin drop in-mottagning från tre dagar i veckan till en dag i veckan. Istället för drop in erbjuds webbtidsbokning men då med väntetider på upp till någon vecka. Det går heller inte att boka webbtid utan ett svenskt personnummer. De patienter som man ej klarar av att ta emot på Venhälsan hänvisas till andra STI-mottagningar där väntetiden kan vara upp till fyra veckor.

Fler behöver testa sig

Antalet vårdkontakter på STI-mottagningen på Venhälsan ökar med cirka 1000 kontakter per år. Vi ser det som mycket allvarligt att man nu tvingas dra ned på sina öppettider samtidigt som antalet sexuellt överförbara infektioner ökar och antalet personer som vill testa sig stiger.

Det rimmar illa med att man från samhällets sida försöker få fler att gå och testa sig och att lagen faktiskt säger att den som misstänker sig ha en smittsam sjukdom är skyldig att utan dröjsmål söka vård.

Risken är också stor att vården för dem som redan lever med hiv blir betydligt sämre. De kan få vänta längre med sina årliga kontroller samt får sämre tillgång till kuratorer och läkare.

Lev upp till lagen

Nu krävs politisk styrning, och det är i form av eget budgetansvar och höjda anslag till Venhälsan, för att möta behoven, minska det skenande antalet STI:er och faktiskt leva upp till det som lagen säger.

Forrige artikel Skogsindustrierna: En hållbar utveckling på global nivå är större än svenska miljömål Skogsindustrierna: En hållbar utveckling på global nivå är större än svenska miljömål Næste artikel "Sveriges globala ledarskap för haven börjar på hemmaplan"