Surrogatmödraskap kan få riksdagsstöd

BARN. Regeringen ger utredningen om surrogatmödraskap förlängd tid för sitt arbete. Samtidigt tror flera politiker i utredningens referensgrupp att en riksdagsmajoritet för surrogatmödraskap inte är långt borta.

Johanna Alskog

Ett lagförslag om att tillåta surrogatmödraskap behöver inte vara alltför långt borta. Den bedömningen gör bland annat riksdagsledamot Helena Bouveng (M). Hon är även med i den politiska referensgrupp som justitieminister Morgan Johansson inrättat till utredningen om surrogatmödraskap.

Helena Bouvengs eget parti har ännu inte tagit ställning till frågan som sådan, det här däremot hon själv gjort. Bouveng är för att tillåta så kallat altruistiskt surrogatmödraskap, men inte kommersiellt.

– Varje parti har ju satt en representant i gruppen som har landat i frågan ungefär där man tror att partiet kommer att landa, säger Helena Bouveng som är relativt säker på att hennes egen uppfattning kommer att stämma väl överens med partiets framtida uppfattning.

Förutom Moderaterna har inte heller Socialdemokraterna satt ner foten. 

Jag använder ordet värdmödraskap därför att för mig, som är född före andra världskriget, är surrogat ett begrepp som betyder sekunda vara.

Barbro Westerholm (FP) om varför hon inte tycker om ordet surrogatmödraskap

– Vi vill först se vad utredningen kommer fram till. Det finns väldigt olika åsikter i vårt parti, säger Jonas Gunnarsson, riksdagsledamot och S-representant i referensgruppen.

Folkpartiets Barbro Westerholm tycker det är bra att både Moderaterna och Socialdemokraterna väntar med att ta ställning och inväntar utredningen som ska presenteras i februari 2016. Skulle frågan komma upp vid Folkpartiets landsmöte i höst, hoppas hon att partiet väljer att avvakta.

Jag älskar den här frågan. Det är hard core-etik.

Nils Karlsson, MP:s ledmot i referensgruppen, är till yrket adjunkt vid Malmö högskola och undervisar i etik

I dag är den officiella hållningen att Folkpartiet är för altruistiskt surrogatmödraskap, enligt Barbro Westerholm.

– Vi har lagt en partimotion om altruistiskt värdmödraskap, som partiledaren skrivit på, säger hon.

Har Folkpartiet många i partiet som skulle säga nej till surrogatmödraskap?

– Nej, det tror jag inte. De är inte många i alla fall. 

Även Barbro Westerholm tror att ett lagförslag som skulle passera riksdagen är möjligt inom en någorlunda snar framtid. Skulle utredaren Eva Wendel Rosberg lägga fram ett förslag om att tillåta surrogatmödraskap, då är Westerholms bedömning att en proposition skulle vandra genom riksdagen utan stora problem.

Skulle utredningen säga nej, då skjuts det hela endast framåt en tid.

 – Då tror jag frågan kommer upp igen om några år och då kommer en del nej-argument ha fallit, att det inte finns tillräcklig forskning exempelvis.

Än så länge vet inte referensgruppen i vilken slutsats utredaren har tänkt att landa i, enligt Helena Bouveng.

– Var de sätter ner foten vet vi inte, det ville de inte svara på, säger hon.

Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är de tre partier som tydligt säger nej till att införa surrogatmödraskap. Hur de ställer sig till att lösa de juridiska frågorna kring de barn som redan finns, det vill säga tillkommer genom surrogatmödraskap i utlandet, är oklart.

Vänsterpartiets Maj Karlsson säger att partiet inte har något ställningstagande i den frågan.

– Men det är givetvis inte bra att det är svårt för de barnen, säger hon.

Centerpartiet är positiva till surrogatmödraskap. Det är även Miljöpartiet, enligt partiets representant i referensgruppen, kommunalrådet Nils Karlsson.

– MP är positiva, vi anser att kvinnor ska kunna använda sina kroppar som de vill. Men vi är mycket försiktiga inför ekonomisk ersättning. Vi anser att kvinnor ska kunna använda sina kroppar som de vill, säger han.

Möjligheten för partierna att komma överens tillräckligt mycket för att det ska finnas majoritet i riksdagen tycker han är för tidigt att spekulera kring.

– Det finns en lösningsvilja i gruppen. Tanken är väl att komma såpass överens att det inte blir en strid när det väl kommer till att lägga fram ett lagförslag. Det finns ju alltid en parlamentarisk baktanke med sådana här grupper, säger han.

 

Dokumentation

Den parlamentariska referensgruppen består av

riksdagsledamot Jonas Gunnarsson (S)

kommunalråd Nils Karlsson (MP)

riksdagsledamot Maj Karlsson (V)

riksdagsledamot Barbro Westerholm (FP)

landstingsråd Gustav Hemming (C)

riksdagsledamot Helena Bouveng (M)

distriktsordförande Anders Andersson (KD)

gruppsekreterare Charlotte Qvick (SD)    E-post Politik på allvar

    Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget