Analys


Och vilken kris hanterar vi här då?

Och vilken kris hanterar vi här då?

ANALYS. Vad är krishantering, egentligen? Är det att hantera krisen, eller att hantera bilden av krisen. Allt oftare ter det sig som att den senare synen på krishantering dominerar. Men man kan inte kommunicera sig ur alla situationer. 

Det är statsbudgetarna i kris som blir milstolpar

Det är statsbudgetarna i kris som blir milstolpar

ANALYS. Att en statsbudget i dessa tider innehåller stora satsningar som stavas miljarder snarare än miljoner höjer inga ögonbryn. Inte heller att statsskulden måste få växa när vi står mitt uppe i både en pandemi och tillhörande ekonomisk kris. Som alltid: Inget möjliggör fler "omöjliga" förändringar än en rejäl kris.

Lätt att förstå Rödings val att lämna sandlådan runt högskoleprovet

Lätt att förstå Rödings val att lämna sandlådan runt högskoleprovet

ANALYS. En minister har under pandemin avvikit från regeringens taktik om att under pandemin lyssna på expertmyndigheterna. När Karin Rödings avhopp från posten som gd för Universitets- och högskolerådet blev känt i förra veckan var det svårt att frigöra sig från bilden att hon reste sig ur den sandlåda i vilken Matilda Ernkrans och oppositionen sitter kvar.