Korta nyheter

Andelen placerade barn med psykofarmaka ökar

KORTNYTT. Andelen placerade barn som använder psykofarmaka under en längre tid fortsätter att öka. Ökningen sker såväl hos barn placerade i HVB och familjehem, enligt Socialstyrelsen.