Rättsväsen


Högre straff för människohandel utreds

BROTT. Regeringen ger en utredare i uppgift att granska om straffen för människohandel och koppleri ska höjas. Bakgrunden är ett krav från majoriteten i riksdagen.

Visumregister får användas för att hindra brott

RÄTTSVÄSEN. Polisen ska få användas EU:s visumregister för att förebygga och utreda terrorism och andra grova brott. Det blir följden av de lagändringar som en bred majoritet i riksdagen nu har godkänt.