Analys


Risk för fler motstridiga skolförslag

Risk för fler motstridiga skolförslag

ANALYS. Det är en risk att skolpolitiken försvåras ytterligare när Ilmar Reepalu nästa vecka presenterar andra delen av Välfärdsutredningen.

Hur mår befolkningen egentligen?

FOLKHÄLSA. Hur vi tycker att vi mår – det är ett av regeringens nya mått på välstånd i budgetpropositionen. Och vi mår faktiskt ganska bra, problemet är att den jämlika hälsan inte vill infinna sig.

Dansk analytiker: Sverige står vid ett vägskäl

ANALYS. Attacken i Stockholm understryker att varken en mjuk invandringspolitik eller en återhållsam utrikespolitik förhindrar islamistisk terrorism. Efter asylkrisen, gängkrig och terror står den svenska invandringspolitiken vid ett vägskäl.