Debatt


Skolverkets gd: Vi har alla ett ansvar

Skolverkets gd: Vi har alla ett ansvar

REPLIK. Vi ska göra vår del med att informera och ge stöd utifrån de svårigheter skolan nu har att hantera. Därtill kommer ett ansvar hos varje skolhuvudman och rektor, skriver Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket.

utbildning