Debatt


PWC: Dåliga villkor för rektorer drabbar undervisningen

PWC: Dåliga villkor för rektorer drabbar undervisningen

DEBATT. Vissa kommuner ger rektorerna fel förutsättningar, med för stort personalansvar eller att de jobbar med flera läroplaner. Detta drabbar i nästa led undervisningen och riskerar att ge långtgående negativa konsekvenser för Sverige, skriver företrädare för PWC.

utbildning
Svenska kyrkan:

Svenska kyrkan: "Klimatfinansieringen kräver nya lösningar"

DEBATT. Motståndet mot nya mekanismer för klimatfinansiering är starkt. Men de kommer att bli nödvändiga för att uppfylla löftena om stöd till dem som drabbas värst av klimatförändringarna, skriver Svenska kyrkans Erik Lysén som uppmanar svenska politiker att våga tänka nytt.

1 miljö och energi