Debatt


Jägarnas riksförbund:

Jägarnas riksförbund: "Nej till frilevande varg i Sverige"

DEBATT. Vi säger nej till frilevande varg i Sverige, men tills vi nått dit är varje minskning av antalet vargar viktig. Vi efterfrågar ett större engagemang från politiska partier för att uppnå det mål som en gång beslutades av riksdagen, skriver Jägarnas riksförbund. 

7 miljö och energi
C: Behövs oberoende public service i hela landet

C: Behövs oberoende public service i hela landet

DEBATT. Public service måste hitta sätt att nå ut till alla landet, och skulle man då smalna av de uppdrag som public service har blir det svårt att skapa en relation till den breda allmänheten, skriver Per Lodenius (C). 

3 rikspolitik