Debatt


Djurens rätt: Krävs ett slutdatum för koldioxidbedövning av grisar

Djurens rätt: Krävs ett slutdatum för koldioxidbedövning av grisar

DEBATT. Koldioxidbedövning är ett smärtsamt sätt att slakta grisar. Regeringen behöver avsätta resurser till forskning om bättre bedövningsmetoder och sätta ett slutdatum på användning av koldioxidbedövning. Det skriver Djurens rätt.

miljö och energi
Ledarna: Stoppa direktivet om minimilöner

Ledarna: Stoppa direktivet om minimilöner

DEBATT. EU-kommissionens förslag om minimilöner går utanför EU:s befogenheter och riskerar slå sönder vår förhandlingsmodell. Det skriver ordförandena för Ledarna i Sverige, Danmark och Norge.

arbetsmarknad
Klas Eklund: Sverige skulle må bra av en skattereform

Klas Eklund: Sverige skulle må bra av en skattereform

DEBATT. Det viktiga är att få till stånd ett skattesystem som gynnar Sverige som helhet – som inte utgår från att gynna eller missgynna en enskild grupp. Det skriver skatteutredare Klas Eklund.

rikspolitik