Förvaltning


Polisen: Uteslutet med nya förändringar

Polisen: Uteslutet med nya förändringar

STORLÄN. När Sveriges förvaltningskarta ska ritas om påverkas även statliga myndigheter. Men det är uteslutet att polisen ska ingå i förändringen – de negativa effekterna blir för stora, varnar Polismyndigheten och rikspolischefen Dan Eliasson.

Statens tjänstemän allt sjukare

Statens tjänstemän allt sjukare

SJUKFRÅNVARO. Sjukfrånvaron bland statens anställda har ökat under de senaste fem åren. Kvinnornas sjukfrånvaro ökar snabbare och är nu mer än dubbelt så hög som männens, enligt en rapport från Statskontoret.

Tvärstopp för enklare upphandling av asylboenden

Tvärstopp för enklare upphandling av asylboenden

FÖRVALTNING. Regeringens försök att göra det lättare för Migrationsverket att upphandla flyktingboenden ser ut att misslyckas. Juristerna i Lagrådet säger bestämt nej till de nya regler som regeringen föreslår. I stället borde verkets tjänstemän skickas på kurs, tycker Lagrådet.