Förvaltning


Socialdemokrater populära chefer

Socialdemokrater populära chefer

UTNÄMNINGSPOLITIK. Politiseringen av utnämningsmakten har minskat, allt färre toppchefer har politisk bakgrund. Bland dem som utnämns till generaldirektörer och myndighetschefer som har ett förflutet inom politiken är det dock fortfarande socialdemokrater som ror hem flest antal jobb. 

Polisen: Uteslutet med nya förändringar

Polisen: Uteslutet med nya förändringar

STORLÄN. När Sveriges förvaltningskarta ska ritas om påverkas även statliga myndigheter. Men det är uteslutet att polisen ska ingå i förändringen – de negativa effekterna blir för stora, varnar Polismyndigheten och rikspolischefen Dan Eliasson.

Statens tjänstemän allt sjukare

Statens tjänstemän allt sjukare

SJUKFRÅNVARO. Sjukfrånvaron bland statens anställda har ökat under de senaste fem åren. Kvinnornas sjukfrånvaro ökar snabbare och är nu mer än dubbelt så hög som männens, enligt en rapport från Statskontoret.