Finanspolitiska rådet


Regeringen vill ha fri entré på museer

Regeringen vill ha fri entré på museer

KULTUR. Regeringen kommer i budgetpropositionen föreslå att 80 miljoner kronor avsätts för att införa fri entré på statliga museer 2015.

Magdalena Andersson får kritik av sitt eget råd

EKONOMI. Finanspolitiska rådet, som ska utvärdera och komma med råd om regeringens finanspolitik, har reagerat mot finansminister Magdalena Anderssons (S) uttalanden om Sveriges statsfinanser.