Skatter


Reklamskatten trappas ned 2017

BUDGET 2016. Regeringen kommer att föreslå att reklamskatten på tidningar minskas med 20 miljoner kronor år 2017 och med ytterligare 20 miljoner kronor år 2019.

Sänkt pensionärsskatt bekostas av jämnåriga

BUDGET 2016. För att få råd att sänka pensionärernas skatt vill regeringen höja socialavgifterna för dem som är 65+ och arbetar. För unga tidigareläggs höjningen av socialavgifterna.

EU kan stoppa förslag om skatt på solel

EU kan stoppa förslag om skatt på solel

REGELMISS. Det förslag om nya skatteregler för el från sol och vind som regeringen har tagit fram inför budgetpropositionen strider mot EU-fördraget. Det anser Lagrådet, som har fått förslaget på remiss.