Skatter


Så vill Skatteverket komma åt delningsekonomin

Så vill Skatteverket komma åt delningsekonomin

GRÅZON. De bolag som med en app kopplar ihop utförare och användare av tjänster som bilresor och korttidsboende kan bli skyldiga att lämna kontrolluppgifter och betala in skatt, tänker sig Skatteverket i en rapport till regeringen.

Svårare gömma skatten i Guatemala

INFORMATIONSUTBYTE. Riksdagen har godkänt avtal med Guatemala och Vanuatu om att byta upplysningar för att förbättra skattekontrollen

Bättre kontroll av utländska konton

SKATTER. Sverige ska införa en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, enligt ett beslut i riksdagen.