Rättsväsen


Klartecken för skärpta regler om pass

KONTROLL. Regeringen kan gå vidare med förslaget om nya regler för att minska missbruk av pass. Juristerna i Lagrådet har inga invändningar mot planerna.

Inga mobiltelefoner vid förhör

RÄTTSVÄSEN. En person som ska förhöras ska vara skyldiga att lämna ifrån sig sin mobiltelefon, föreslår regeringen. Syftet med lagändringen är att hindra att brottsutredningar försvåras, exempelvis att misstänkta varnas.