Kommuner


Uppsala får mittenstyre

KORTNYTT. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna bildar minoritetsstyre i Uppsala.

Attefall pressar kommunerna om byggande

Attefall pressar kommunerna om byggande

BOSTÄDER: Färdiga detaljplaner för tre års byggande och en beredskap att upplåta mark - regeringen utreder hur kommunerna kan pressas för att öka bostadsbyggandet.