Socialdemokraterna


"Socialdemokraterna har ett särskilt ansvar att delta"

REPLIK. Tränger man sig förbi mytbildningen kring Almedalsveckan adresseras ett myller av viktiga samhällsfrågor. Det vore befriande om mötesplatser som denna slapp besudlas av populistiska angrepp, skriver Thomas Hartman, Region Västerbotten. 

Replik: S-topp har helt fel om Almedalsveckan

Replik: S-topp har helt fel om Almedalsveckan

REPLIK. Från rikets högsta maktpositioner ser Annelie Karlsson (S) ned på alla de människor besöker Almedalsveckan. Det handlar om Sveriges största och mest kvalificerade vuxenutbildning, skriver Henric Borgström, ekonomijournalist.