Fler artiklar


Greenpeace: Ett starkt havsavtal borde vara självklart för Sverige

Greenpeace: Ett starkt havsavtal borde vara självklart för Sverige

DEBATT. Det är ovanligt tyst från Sveriges håll gällande ett starkt havsavtal. Vi förväntar oss att riksdagen ger regeringen en tydlig signal om att Sverige bör stödja skapandet av ett storskaligt nätverk av marina reservat, skriver Frode Pleym och Frida Bengtsson från Greenpeace.

SD:

SD: "Nej, EU ska inte diktera den svenska välfärden"

DEBATT. I dag fattade Europaparlamentet ett historiskt beslut som innebär inskränkningar i självbestämmanderätten på både individnivå och nationell nivå. Genom beslutet kliver EU in i familjernas vardagsrum och dikterar deras familjepussel om föräldraförsäkringen, skriver representanter från SD.