Fler artiklar


Fackförbund: Riv hindren för rörlighet i Norden

Fackförbund: Riv hindren för rörlighet i Norden

DEBATT. Det uppstår ofta problem i vardagen vid flytt till ett annat nordiskt land. Det kan exempelvis vara svårt att få en förskoleplats. Även byråkratiska hinder kring personnummer försämrar rörligheten, skriver företrädare för fackförbund i de nordiska länderna och uppmanar regeringarna att agera.