Energieffektiviseringsföretagen


EEF:

EEF: "Dumt och dyrt att bygga ut elnätet i onödan"

DEBATT. Det skapar stora problem när många vill ha el samtidigt, men det finns fler lösningar än att bygga ut elnäten. Energieffektivisering är en viktig väg framåt, skriver Energieffektiviseringsföretagens vd Lotte Bångens som har fem förslag för utvecklingen mot ett mer robust elsystem.

"Säkra en hållbar utveckling av byggandet"

DEBATT. Regeringen måste ge Boverket direktiv som säkrar en hållbar utveckling av byggandet. Nuvarande energikrav leder utvecklingen fel och måste omedelbart ändras, skriver Energiföretagen, SKL, Energieffektiviseringsföretagen och Forum för energieffektivt byggande.