Fastighetsägarna Sverige


Fastighetsägarna: Lagstifta om oberoende tvistelösning

Fastighetsägarna: Lagstifta om oberoende tvistelösning

DEBATT. Den svenska modellen för de årliga hyresförhandlingarna fungerar inte, och vi är glada att regeringen nu ska utreda hur en oberoende tvistelösning kan se ut, skriver fem vd:ar för Fastighetsägarna. 

"Samordna regelverken för energieffektivisering"

DEBATT. Fyra separata regelverk ställer i dag krav på att fastighetsägare ska låta utföra någon form av identifiering av energieffektiviseringsåtgärder. Fastighetsägarnas Rikard Silverfur och Näringslivets Regelnämnds August Liljeqvist kräver nu att de fyra regelverken samordnas och utvecklas.