Lantbrukarnas riksförbund (LRF)


"Replikerna andas stor skepticism mot EU-målen"

SLUTREPLIK. Om Sverige vill vara med och bidra till målen i EU:s strategi Farm to fork, då krävs åtgärder som går bortom dem som används i dag. Det är uppenbart. Det skriver Jan Wärnbäck och Lennart Gladh.

"Vinnaren är den som får fram mest mat per kilogram kväve"

REPLIK. Det går förstås att minska användningen av mineralkväve med lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Men växterna som vi odlar och äter är obekymrade av politiken och har sitt biologiska behov. Det skriver Markus Hoffmann, LRF.