Jakt


L: Vi måste lära oss leva med rovdjur

L: Vi måste lära oss leva med rovdjur

SLUTREPLIK. Huvudfrågan är hur konflikter ska minskas och hur samexistens kan värnas. Vi kan lära av länder som har erfarenhet av varg och där vargen har ett existensberättigande, skriver Nina Lundström (L).

"Människorna som drabbas av varg måste sättas i fokus"

SLUTREPLIK. Att möjliggöra en vargpopulation genom bidrag, stängsling eller andra ekonomiska incitament är inte att sätta människorna i centrum. Det skriver Solveig Larsson och Jens Gustafsson från Jägarnas riksförbund.

L: Behövs mer öppenhet och dialog i rovdjursdebatten

L: Behövs mer öppenhet och dialog i rovdjursdebatten

DEBATT. Målet i vargfrågan bör vara att vargens rätt att existera värnas samtidigt som samhället löser problemen som kan uppstå. Det krävs en mer öppen dialog i riksdagens arbete med rovdjursfrågor, skriver Nina Lundström (L).