Concord Sverige


Concord:

Concord: "Politiker, världen är ert ansvar!"

DEBATT. Under valrörelsen har tjugo nyckelpolitiker ställt sig bakom våra politiska krav för en rättvis och hållbar global utveckling. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt, skriver representanter för 50 organisationer inom svenskt civilsamhälle.

Concord:

Concord: "Löftena om global utveckling måste hållas fullt ut"

DEBATT. En ny granskning visar att våra folkvalda – trots återkommande löften att bidra till en hållbar global utveckling, fattar beslut som riskerar att undergräva såväl hållbar utveckling som mänskliga rättigheter, skriver Concord Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet.