Skog


"Bioekonomin kräver smartare nyttjande av skogen"

DEBATT. Vi kan inte bedriva en skogspolitik där industrins virkesförsörjning är överordnad övriga samhällsintressen. Att försöka lösa den komplexa frågan om skogens hållbarhet med enkla lösningar kommer bara att leda till ökad polarisering, skriver Nippe Hylander och Sten B Nilsson.

Mellanskog: Skogsstyrelsens gd försöker flytta fokus från sitt ansvar

Mellanskog: Skogsstyrelsens gd försöker flytta fokus från sitt ansvar

SLUTREPLIK. För att skogsägare ska vara säkra på att fritt få bruka sin skog måste de säkerställa att inga naturvärden utvecklas. Det är en kontraproduktiv situation. När staten hindrar skogsägare från att bruka sin skog är det rimligt att staten även erbjuder full ersättning, skriver tre representanter från Mellanskog. 

Replik: Skogsnäringen bör kompensera Birgitta

Replik: Skogsnäringen bör kompensera Birgitta

REPLIK. Mellanskog struntar i sitt ansvar och skyller i stället på Skogsstyrelsen. Det är inte vackert. Den rimliga lösningen är att näringen kollektivt kompenserar dem som förlorar på nyckelbiotoper, skriver miljökonsulten Magnus Nilsson.