Skog


"Problemen och konflikterna kommer öka"

DEBATT. Moderaternas och Kristdemokraternas budget innebär ett kraftigt minskad anslag för skydd av skog och ett stopp för den nationella skogsinventeringen. Problemen flyttas nu istället till oss skogsägare, skriver skogsbrukaren Leif Öster.

Eneroth: Det kommer ännu mer stöd till skogsägarna

Eneroth: Det kommer ännu mer stöd till skogsägarna

BRÄNDERNA. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) är övertygad om att det kommer mer stöd till markägarna, än det som redovisades under torsdagen. Men det är komplext då det behövs bra underlag att redovisa för att få kompensation.