Skog


"Skogsdebatten måste breddas"

DEBATT. Skogen har en större roll än enbart som virkesproducent. Skogsstyrelsen bör få ett tydligt uppdrag att väga in och uppmuntra jobbskapande på landsbygden, skriver Naturturismföretagens Annika Fredriksson och Joakim Hermansson som anser att hela den svenska skogsdebatten måste breddas.

"Vi behöver mer fakta om våra skyddade skogar"

DEBATT. När Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket nu ska definiera vad som är skyddad skog och avsättningar är det viktigt att redovisningen fördelas på naturtyp, per län samt att andelen frivilliga skydd framgår. Utan den informationen kan inte staten göra rätt prioriteringar i naturvårdsarbetet, skriver skogsägaren Leif Öster.