Skog


Planen: Sverige backar om skogens klimatbidrag

Planen: Sverige backar om skogens klimatbidrag

LULUCF. Regeringen vill ta in den historiska avverkningen i den svenska linjen för hur skogens klimatbidrag ska mätas framöver. Men det blir en delikat uppgift att inte hamna i konflikt med riksdagen.

"55 000 hektar värdefull skog avverkades"

DEBATT. Hur kunde 55 000 hektar skyddsvärda skogar i nordvästra Sverige avverkas? Svaret är att det saknas kunskap bland skogsägare, skogsbolag, skogsägarföreningar och på Skogsstyrelsen, skriver Leif Öster och uppmanar regeringen att återuppta inventeringen av våra skyddsvärda skogar.

"Skogsdebatten måste breddas"

DEBATT. Skogen har en större roll än enbart som virkesproducent. Skogsstyrelsen bör få ett tydligt uppdrag att väga in och uppmuntra jobbskapande på landsbygden, skriver Naturturismföretagens Annika Fredriksson och Joakim Hermansson som anser att hela den svenska skogsdebatten måste breddas.