Media


Robert Mathiasson: Nödvändigt att bryta sig ur självgod vänsterbubbla

Robert Mathiasson: Nödvändigt att bryta sig ur självgod vänsterbubbla

DEBATT. Tidningen Nyheter idag visar upp det som retuscheras bort när den svenska självgodheten ska fotograferas för allmän beskådan. Vem som fanns med i tidningens uppstart är för mig ointressant. Det skriver Robert Mathiasson, blivande krönikör på Nyheter idag och tidigare ordförande i Kommunistiska partiet.