Idrott


V: Skapa möjligheter till idrottande för alla

V: Skapa möjligheter till idrottande för alla

DEBATT. Fler personer med funktionsnedsättning måste kunna delta i idrottslivet. Vänsterpartiet vill bland annat införa ett statligt miljardstöd till kommuner eller föreningar för att investera i tillgängliga idrottshallar, skriver Vasiliki Tsouplaki (V).

Björn Eriksson: Idrottsrörelsen behöver ytterligare stöd

Björn Eriksson: Idrottsrörelsen behöver ytterligare stöd

DEBATT. Vi ser behov av ytterligare stöd till idrottsrörelsen på 500 miljoner kronor. Ett snabbt besked från regeringen är viktigt och avgörande då vi kämpar varje dag för att föreningslivet ska överleva, skriver Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet.

Debatt:

Debatt: "Skattesubventionera även golf och ridning"

DEBATT. Att inte golf och ridning är skattesubventionerat som exempelvis ishockey ger fel signaler i vårt samhälle. Det skriver Moderaterna Alexandra Anstrell, Mats Green och Åsa Coenraads som anser att dagens regler bygger på förlegade uppfattningar.