Affärsverket svenska kraftnät


Svenskt näringsliv: Elhaveriet är ett hot mot klimatmålen

Svenskt näringsliv: Elhaveriet är ett hot mot klimatmålen

DEBATT. Det är dags för politiken att ta elförsörjningsfrågan på allvar. Sätt ett mål för leveranssäkerhet, trygga elförsörjningen vi har och se till att skyndsamt bygga ut överföringsförbindelserna. Det skriver Lina Håkansdotter, Svenskt näringsliv.

Debatt: Myndigheter förhindrar granskning – krävs lagändring

Debatt: Myndigheter förhindrar granskning – krävs lagändring

DEBATT. Syftet med offentlighetsprincipen är att kunna granska myndigheter och deras agerande. Om de nu själva kan avgöra hur de ska få bli granskade genom att ta bort offentliga handlingar straffritt så upphör offentlighetsprincipen att fungera, skriver Lucas Ljungberg, Moderata studenter.