Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi


Klas Eklund: Sverige skulle må bra av en skattereform

Klas Eklund: Sverige skulle må bra av en skattereform

DEBATT. Det viktiga är att få till stånd ett skattesystem som gynnar Sverige som helhet – som inte utgår från att gynna eller missgynna en enskild grupp. Det skriver skatteutredare Klas Eklund.