Biologisk mångfald


"55 000 hektar värdefull skog avverkades"

DEBATT. Hur kunde 55 000 hektar skyddsvärda skogar i nordvästra Sverige avverkas? Svaret är att det saknas kunskap bland skogsägare, skogsbolag, skogsägarföreningar och på Skogsstyrelsen, skriver Leif Öster och uppmanar regeringen att återuppta inventeringen av våra skyddsvärda skogar.

"Naturen måste lyftas på EU:s dagordning"

DEBATT. EU-besluten på en lång rad områden kommer att påverka naturen och den biologiska mångfalden. Det innebär att svenska EU-parlamentariker kommer kunna vara viktiga röster för naturen även om de inte sitter i miljöutskottet, skriver Naturskyddsföreningens Karin Lexén och Världsnaturfondens WWF:s Håkan Wirtén.

Petad EU-parlamentariker blir MSC-chef

Petad EU-parlamentariker blir MSC-chef

NYTT JOBB. Linnéa Engström (MP) petades ut från listan av sitt parti inför EU-valet. I april blir hon programdirektör för hållbarhetsmärkningen MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.