Kemikalier


"Olikheterna i myndighetsutövningen är förvånansvärt stora"

DEBATT. Vår granskning av regeltillämpning på kommunal nivå visar att det kan vara 35 gånger så dyrt att driva biltvätt i ”fel” kommun. Det finns behov av samordning mellan kommuner i deras myndighetsutövning, skriver Näringslivets regelnämnd.

Kemikaliestrid i EU oroar Lövin: Bra att Timmermans styr

Kemikaliestrid i EU oroar Lövin: Bra att Timmermans styr

GRÖNA GIVEN. Inspelen och läckorna inför EU-kommissionens presentation av sin att göra-lista på kemikaliefronten har varit många. Tio miljöministrar samlades senast i ett gemensamt upprop för att stärka sidan som vill se skärpningar.