Klimat


Planen: Sverige backar om skogens klimatbidrag

Planen: Sverige backar om skogens klimatbidrag

LULUCF. Regeringen vill ta in den historiska avverkningen i den svenska linjen för hur skogens klimatbidrag ska mätas framöver. Men det blir en delikat uppgift att inte hamna i konflikt med riksdagen.

Länsförsäkringar: Kommunerna måste öka klimatanpassningen

Länsförsäkringar: Kommunerna måste öka klimatanpassningen

DEBATT. En fastighetsägare som genomfört ett ordentligt skadeförebyggande arbete kan ändå drabbas vid ett skyfall om kommunen inte kommit igång med tillräckliga klimatanpassningsåtgärder, skriver Susanne Fagerberg från Länsförsäkringar.

Länsstyrelsen Kalmar län: Sverige måste rustas för vattenbrist

Länsstyrelsen Kalmar län: Sverige måste rustas för vattenbrist

DEBATT. Tillgången på vatten har på många håll i Sverige tagits för given. Det finns vatten, men inte alltid där vi behöver det och när vi behöver det. Sverige måste rustas för ett varmare och mer opålitligt klimat, skriver Henrik Andersson.