Klimat


"2021 kan vara ett ödesår för de svenska biodrivmedlen"

DEBATT. EU:s revidering av statsstödsreglerna kan skapa hinder för de svenska biodrivmedlen. För att förändringarna i stället ska gynna den svenska modellen krävs en gemensam svensk kraftsamling mellan politik och näringsliv, skriver debattörerna.

Forskare: Ta bort energiskatterna på elektrisk kraft och bränslen

Forskare: Ta bort energiskatterna på elektrisk kraft och bränslen

DEBATT.  Dagens energi- och miljöskattesystem påverkar ekonomins funktionssätt negativt. Vi har förslag som medför att klimatmålen kan nås billigare och att den svenska ekonomin fungerar bättre, skriver professorerna Runar Brännlund och Bengt Kriström. 

KD: Regeringspartierna ägnar sig åt plakatpolitiskt sifferbingo

KD: Regeringspartierna ägnar sig åt plakatpolitiskt sifferbingo

DEBATT. Det är beklagligt att regeringen ännu en gång driver två linjer när det gäller EU-politiken. Regeringen borde följa kommissionens exempel och basera klimatmålet på experternas underlag, skriver Désirée Pethrus och Kjell-Arne Ottosson (KD).