Statistiska centralbyrån


SCB: Antalet sysselsatta ökar

KORTNYTT. Antal sysselsatta ökar och arbetslösheten minskar mer än väntat, SCB presenterar glädjande statistik i sin senaste arbetskraftsundersökning (AKU). 

C har färre utländska riksdagskandidater än SD

KORTNYTT. Endast 10 procent av Centerpartiets riksdagskandidater har utländsk bakgrund. Det gör C till det riksdagsparti som har lägst procentuellt antal riksdagskandidater med utländsk bakgrund.

SCB ska studera valdeltagande

KORTNYTT. Regeringen ger Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att studera valdeltagandet. Uppdraget ska delredovisas 2019 och slutredovisas 2020.