Cirkulär ekonomi


Professor: Återvinn när alla andra alternativ är uttömda

Professor: Återvinn när alla andra alternativ är uttömda

DEBATT. Om producenter inte frivilligt vill bidra till ökad cirkularitet för att minska konsumtionsbaserade utsläpp, behöver politiker och myndigheter gripa in och ställa krav, skriver Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete.