Forskningspolitiska propositionen 2020


L: Grundlagsskydda den akademiska friheten 

L: Grundlagsskydda den akademiska friheten 

DEBATT. Trots sin centrala roll i en demokrati åtnjuter den svenska akademiska friheten långt ifrån ett godtagbart skydd. Vi vill se en grundlagsutredning för att på sikt skriva in den akademiska friheten i grundlagen, skriver Maria Nilsson (L) och Liberala studenter.