Ekonomistyrningsverket


Statens budget i balans

STATSFINANSER. Inkomsterna och utgifterna i statens budget var i stort sett lika stora i januari. Samma månad förra året var det ett överskott på 9 miljarder kronor, enligt Ekonomistyrningsverkets statistik.

ESV: Brister i myndigheternas digitalisering

TEKNIK. ESV:s uppföljning av myndigheternas digitalisering visar att arbetet går trögt och att merparten av investeringarna i IT inte följs upp för att se vilket värde de har skapat.