Förvaltning

Shekarabis flyttlass går till S-kommuner

Shekarabis flyttlass går till S-kommuner

OMLOKALISERING. Civilminister Ardalan Shekarabis (S) besked om flytt av statliga jobb innebär en rejäl övervikt för S-kommuner. Många S-kommuner har frågan om omlokalisering högt på dagordningen, menar Ebba Östlin (S).

Tillitsreformen breddas till staten

Tillitsreformen breddas till staten

STYRNING. Tillitsdelegationen med Laura Hartman i spetsen ska nu även införa tillitsbaserad styrning inom statliga myndigheter. Samtidigt har delegationens arbete med styrningen inom landsting och kommuner har gått in i nästa fas.

Myndighetschef avgår i protest

Myndighetschef avgår i protest

ARBETE. Lena Adamson, Skolforskningsinstitutets chef, har begärt entledigande från sitt uppdrag. Skälet är bristande stöd från regeringen för institutets verksamhet.