Förvaltning


Dyr flytt av Sida dröjer flera år

Dyr flytt av Sida dröjer flera år

OMLOKALISERING. Regeringen har beslutat att ett 20-tal myndigheter, helt eller delvis, ska flytta ut från Stockholm. Många flyttlass är på väg eller är avklarade. Men det gäller inte Sida. Först 2022 bär det av till Botkyrka.

Så mycket tjänar Löfven

KORTNYTT. Statsrådsarvodesnämnden har beslutat att höja arvodet för alla statsråd. Stefan Löfven får en löneförhöjning med 4 000 kronor från och med den 1 juli i år. 

Debatt: Omlokaliseringar saknar strategi

Debatt: Omlokaliseringar saknar strategi

DEBATT. Omlokalisering av statliga arbetstillfällen välkomnas. Däremot måste valet av orter och arbetstillfällen ske strategiskt, skriver representanter från Bollnäs kommun som i dag tisdag bjuder in samtliga riksdagspolitiker för dialog.