Förvaltning


Dyr flytt av Sida dröjer flera år

Dyr flytt av Sida dröjer flera år

OMLOKALISERING. Regeringen har beslutat att ett 20-tal myndigheter, helt eller delvis, ska flytta ut från Stockholm. Många flyttlass är på väg eller är avklarade. Men det gäller inte Sida. Först 2022 bär det av till Botkyrka.

Så mycket tjänar Löfven

KORTNYTT. Statsrådsarvodesnämnden har beslutat att höja arvodet för alla statsråd. Stefan Löfven får en löneförhöjning med 4 000 kronor från och med den 1 juli i år.