Förenta nationerna (FN)


"Den svenska högern underminerar det globala samarbetet"

DEBATT. I en tid då vi ser allt fler globala utmaningar krävs mer samarbete. Sverigedemokraterna och den samlade högern verkar dock inte lära av historian då de vill åsidosatta grundläggande konventioner inom multilaterala ramverk, skriver Evin Incir (S).

Debatt om kärnvapen: Regeringens prioriteringar är svårtolkade

Debatt om kärnvapen: Regeringens prioriteringar är svårtolkade

DEBATT. Det är nu av största vikt att Sverige agerar och inte hamnar i ett vakuum på grund av att översynskonferensen om icke-spridningsavtalet skjutits upp. Det skriver representanter för fyra organisationer som arbetar mot kärnvapen.