Diskriminering


Afrosvenskarnas riksförbund: Sverige ignorerar rasdiskriminering

Afrosvenskarnas riksförbund: Sverige ignorerar rasdiskriminering

DEBATT. Idag är det FN:s internationella dag mot rasism. Sverige måste utveckla åtgärder för att stödja afrosvenskar och andra särskilt utsatta grupper på arbetsmarknaden och i skolan, skriver Michael McEachrane och Nyamusi Nyambok från Afrosvenskarnas riksförbund.