Statskontoret


Ökad styrning av kommuner och landsting

KORTNYTT. Den statliga styrningen av kommuner och landsting har ökat både i omfattning och detaljeringsgrad, visar två rapporter från Statskontoret.

Statskontoret vill stärka tandvårdspatienternas klagorätt

Statskontoret vill stärka tandvårdspatienternas klagorätt

KLAGOMÅLSSYSTEM. Tandvården är offentligt finansierad, därför bör alla tandvårdspatienter ha möjlighet att klaga hos en oberoende patientnämnd, anser Statskontoret. Organisationen Privattandläkarna instämmer, men är ändå avvaktande till förslaget.